image

กรุณาส่งข้อเสนอโครงการของท่าน

“ การให้บริการต่อผู้อื่นคือ ค่าเช่า ที่เราจ่ายเพราะเราได้มาอาศัยอยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้ " 
โมฮะมัด อาลี

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดของเรา เพื่อที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือหากท่านมีโครงการที่จะช่วยพัฒนาชุมชน สโมสรโรตารี่ของเราสามารถร่วมกับท่านในการสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยท่านสามารถให้รายรายเอียดต่างๆในแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่เราเพื่อพิจารณาสนับสนุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของท่าน